Activitats

 

DIES HORARIS DESCRIPCIÓ  
Dimecres 16 a 17 Tallers Neuro Cognitius
Dimecres 17 a 18 Tallers de Ioga adaptat nivell 1
Dimecres 19 a 20 Tallers de Ioga adaptat nivell 2
Atenció Piscològica a la Demanda