Trana EM Andorra

 

Associació de Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius d’Andorra

 

FINALITATS :

Les finalitats de I ‘Associació són, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, les següents:

  1. Agrupar, principalment, als afectats per l’esclerosi múltiple -dita també, esclerosis en plaques- i, en general, a tots els afectats per trastorns neuromotors i a totes aquelles persones que se’n sentin solidàries, al voltant d’un projecte comú tendint a:
    a.- Millorar les condicions de vida i l’autonomia dels dits afectats, a través de la recuperació física i anímica.
    b.- Promoure el coneixement i aplicació de totes les tècniques mediques o para mèdiques apropiades per a proporcionar alleugeriment i tractament pal·liatiu a totes les persones malaltes o amb seqüeles de malalties o accidents que afectin al sistema neuromotor.
    c.-Promoure, així mateix, la rehabilitació activa, programes d’entrenament i inserció social.
  2. Per a l’assoliment d’aquests objectius, impulsar, fomentar, crear i administrar, si s’escau, tota mena de centres, serveis i activitats escaients.
  3. Dur a terme les accions necessàries per a sensibilitzar tant a les autoritats, com als ciutadans en general.