L’Associació TRANA us presenta un projecte amibiciós, i a la vegada necessari, per a que la qüalitat de vida de les persones afectades d’un Transtorn Neuromotiru, entre els que hi ha la Esclerosi Múltiple (TNM-EM), es vegi millorada versus les seqüeles d’una malaltia incurable i neurodegenerativa.

Els TNM-EM provoquen un gran impacte emocional tant a la persona afectada com al seu entorn. Aquests poden afectar la seva imatge personal, les seves expectatives, les relacions socials o la seva vida laboral, i la persona pot patir alteracions emocionals derivades de la pròpia malaltia i/o dels canvis que aquesta produeix en la seva vida.
El benestar emocional ve a donar a la persona afectada una millor qualitat de vida. Des de la fase de diagnòstic fins al llarg de l’evolució de la malaltia, és essencial fer un bon abordatge de l’estat emocional tant de la persona afectada com del seu entorn, amb l’objectiu de prevenir o poder detectar a temps possibles alteracions psicològiques freqüents.
Tanmateix, quan parlem de benestar emocional, fem referencia a un estat de benestar psicològic en que l’individu se sent bé, pot desenvolupar les seves capacitats, afrontar les situacions quotidianes d’estrès sense enfonsar-se o treballar de manera eficient. És per això que el pla integral de benestar emocional, més enllà de l’atenció a les reaccions emocionals freqüents en els TNM-EM , persegueix l’objectiu d’afavorir el benestar emocional de les persones afectades d’EM i del seu entorn.

El nostre projecte formarà part del PRACTICUM obligatori en el MASTER EN EDUCACIÓ que s’està duent a terme actualment a la UdA, del qual la nostra col·loboradora Carolina Cerqueda en serà la tutora.

 

En el següent vídeo us presentem sintèticament el pla :