Ahir en la reunió de la COPEC, el Govern ens va demanar de recolzar la darrera campanya en contra de la violència de gènere. TRANA EM s’hi adhereix tot i remarcar que s’ha de fer també èmfasi en aquella violència en contra de les persones amb discapacitat, altres col·lectius vulnerables i aquelles formes de violència domèstica, sigui del gènere que sigui i de l’orientació  sexual o altra condició que es tingui, en quan al gaudiment de drets i d’acompanyament de les víctimes.

Accés a la Pàgina del Departament d’igualtat