Os oferim les impressions del president de TRANA sobre la notícia de la descoberta en la EM en refetència a la Mononucleosi. Accés a la Notícia