Us oferim l’entrevista completa al nostre president al programa BECARIS de RNA emés el passat 20/10/2021. Agraïr a RTVA la predispocisió per fer visible la nostra afectació i donar suport als nostres projectes.